X
تبلیغات
آموزش - آموزش پاور پوینت

آموزش

آموزش پاور پوینت

1-       Layout اسلايد موجود (Slide Layout)‌ را به Content تغيير دهيد.

جواب: از منوی format بر روی Slide layout کلیک کرده تا پانلی در سمت راست صفحه کاری رویت شود و بعد از میان تمام اسلایدها و بر روی یکی یکی از آنها ماوس را نگه داشته تا نام را برای شما نشان دهد هر کدام از آنها که نامش Content بود بر روی آن کلیک می کنید.

2-       فایل موجود را به نام mywork در درایو C ذخیره (save) نمائید.

جواب: از منوی File بر روی save as کلیک کرده تا پنجره آن را برای شما نشان دهد سپس از قسمت save in مسیر مورد نظر را انتخاب نموده و بعد در قسمت پایین و در بخش file name نام mywork را وارد کرده و بر روی دکمه save  کلیک می کنیم.

3-       Layout اسلايد جاري (Slide Layout) را به گونه اي تغيير دهيد كه شامل يك كادر عنوان و يك كادر متن (title and text) باشد. 

جواب: اگر پانل layout ها در سمت راست باشد از آنجا بر روی تک تک آنها ماوس را نگه داشته و نا م هر کدام که title and text باشد بر روی آن کلیک می کنیم و اگر نباشد از منوی format بر روی slide layout کلیک کرده تا پانل layout ها در سمت راست نشان داده شود.

4-       نوار ابزار Standard را مخفی و نوار ابزار Formatting را نمايش دهيد.

جواب: از منوی View بر روی toolbar رفته واز زیر منوی باز شده تیک عبارت Standard را بر داشته و تیک عبارت Formatting را می گذاریم.

5-       با استفاده از Slide Design طرح اسلايد موجود را به دلخواه تغيير دهيد.

جواب: از منوی format عبارت Slide Design زا انتخاب نموده تا در سمت راست پانل Slide Design ظاهر شود و بعد بر روی یکی از طرحها کلیک می کنیم.

6-       نوارهاي ابزار Outlining و Picture رامخفی نمائید.

جواب: از منوی View بر روی toolbar رفته واز زیر منوی باز شده تیک عبارتهای Outlining و Picture را بر می داریم.

7-       سه اسلاید از اسلایدهای موجود را حذف (delete) کنید.

جواب: شما می توانید از قسمت اسلایدها که به ترتیب و پشت سر هم قرار گرفته اند سه اسلاید را با استفاده از پایین نگه داشتن کلید ctrl و کلیک ماوس انتخاب کنید و بعد از مننوی Edit بر روی گزینه Delete slide کلیک کنید تا اسلایدها را برای شما حذف کند.در ضمن لازم به تذکر است که اگر پانل اسلایدها برای شما قابل رویت نباشد میتوانید از منوی View بر روی عبارت normal کلیک کنید تا آن پانل را برای شما نشان دهد.

8-       یک اسلاید جدید (New slide) اضافه نمائید.

جواک برای اضافه کردن اسلاید جدید از منوی insert بر روی گزینه new slide کلیک می کنید.

9-       با استفاده از منوي File، سند Mywork موجود در ميز كاري ويندوز (desktop) را باز (Open) کنيد.

جواب: ابتدا به منوی فایل رفته و از منوی باز شده گزینه open را انتخاب می کنیم و بعد در پنجره باز شده از قسمت look in که دارای یک منوی کشوی می باشد .آن منو را باز کرده و در آنجا desktop را انتخاب می کنیم تا محتویات آن را در پایین برای ما نشان دهد سپس فایل Mywork را انتخاب و بر روی دکمه open کلیک می کنیم تا سند را در صفحه کاری برای ما نشان دهد.

10-       عبارت نوشته شده را وسط چین (center), مورب (italic) و زیر خط (underline) دار کنید.

جواب: برای وسط چین کردن از منوی format بر روی گزینه Alignment رفته و از زیر منوی باز شده عبارت center را انتخاب نموده و بعد برای مورب و زیرخط دار کردن از منوی format گزینه font را انتخاب می نمائیم تا پنجره آن نمایش یابد و بعد از بخش font style عبارت Italic و از قسمت effectes عبارت underline را انتخاب و ok را می زنیم.

11-       سند موجود را در نمای ترتيب اسلايدها (slide sorter) قرار دهید.جواب: از منوی View بر روی گزینه slide sorter کلیک می کنید.

12-       سند جاری را در نمای معمولي (normal) قرار دهید .

جواب: از منوی View بر روی گزینه normal کلیک می کنید.

13-     دكمه عملياتي رسم شده را به گونه اي تنظيم نمائيد كه در نماي Slide Show با اشاره به دكمه (MouseOver)، نمايش به اولين اسلايد (First Slide) منتقل شود.

جواب: ابتدا بر روی دکمه عملیاتی کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Action setting ر انتخاب نموده تا پنجره آن باز شود و بعد بر روی تب MouseOver کلیک می کنید تا محتویات آن برای شما ظاهر شود و سپس از قسمت Action on mouseover تیک بخش Hyperlink to را می زنید تا کادر پایین آن فعال گردد. این کادر را باز کرده و گزینه First Slide را انتخاب کرده و بعد ok را می زنید.

14-       سند را در نمای صفحه نوشته ها (notes pages) قرار دهيد.

جواب: از منوی View بر روی گزینه notes pages کلیک می کنید.

15-       در نمای slideshow به اسلاید 3 پرش كنید.

جواب: ابتدا از منوی slideshow بر روی گزینه View show کلیک کنید تا در نمای slideshow قرار بگیرید و بعد بر روی صفحه کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده بر روی گزینه Go to slide رفته و از زیر منوی باز شده برای آن اسلاید 3 را انتخاب نمائید.

16-       براي اسلايد اول يك گذار انيميشني (Slide transition)، از نوع Cover Up با سرعت آهسته (slow) تنظيم نمائيد.

جواب:ابتدا اسلاید اول را انتخاب کرده و بعد از منوی slideshow بر روی گزینه Slide transition کلیک کرده تا پانل آن را در سمت راست صفحه کاری نشان دهد و بعد از قسمت Apply to selected slide نوع Cover Up را پیدا کرده و انتخاب نمائید . بعد در همان پانل در قسمت Modify transition در بخش speed منوی کشوی را باز کرده و slow را انتخاب کرده و بعد در پایین بر روی apply کلیک کنید.

17-       بزرگنمایی (zoom) صفحه را به 100 % تغییر دهید.

جواب: از منوی View بر روی گزینه zoom کلیک کرده و از پنجره ظاهر شده تیم گزینه 100% را بزنید و بعد بر روی ok کلیک نمائید.

18-       نوع بالت (bullet) عبارت موجود در كادر عنوان اسلايد جاري را به دايره تو خالي تغيير دهيد.

جواب: ابتدا بالت آن را با ماوس انتخاب کرده و بعد از منوی Format بر روی گزینه Bullet and numbering کلیک کرده تا پنجره آن نمایش یابد سپس در تب Bullet شکل دایر توخالی را انتخاب و ok را می زنیم.

19-       عبارت موجود در كادر عنوان اسلاید جاری را شماره گذاری (Numbering) نمائید.

جواب: ابتدا متن موجود در کادر عنوان را با استفاده از ماوس انتخاب و بعد از منوی Format بر روی گزینه Bullet and numbering کلیک کرده تا پنجره آن نمایش یابد سپس در تب numbering یکی از شکل شماره ها را انتخاب و ok را می زنیم.

20-       اندازه (Size) بالت عبارت موجود در عنوان اسلايد جاري را به 200% افزايش دهيد.

جواب: ابتدا بالت آن را با ماوس انتخاب کرده و بعد از منوی Format بر روی گزینه Bullet and numbering کلیک کرده تا پنجره آن نمایش یابد سپس در تب Bullet در بخش پایین پنجره مقدار size را برابر 200 قرار می دهیم و بعد ok.

21-       بالت (Bullet) عبارت "It is Quiz" موجود در كادر عنوان اسلايد جاري را به مربع سايه دار تغيير دهيد..

 جواب: ابتدا بالت آن را با ماوس انتخاب کرده و بعد از منوی Format بر روی گزینه Bullet and numbering کلیک کرده تا پنجره آن نمایش یابد سپس در تب Bullet شکل مربع سايه دار را انتخاب و ok را می زنیم.

22-       فاصله بين دو سطر (Line spacing) موجود در كادر عنوان اسلايد جاري را به 2 تغيير دهيد.

جواب: ابتدا دو سطر کادر عنوان را انتخاب کرده و بعد از منوی format بر روی گزینه line spacing کلیک می کنیم تاپنجره آن را برای ما نشان دهد و بعد در قسمت line spacing عدد 2 را وارد و ok را می زنیم.

23-       تراز بندی عبارت quiz موجود در كادر عنوان اسلايد جاري را چپ چین (align left) نمائید.

جواب: ابتدا عبارت quiz موجود در کادر عنوان را با استفاده از ماوس انتخاب کرده و بعد از منوی Format بر روی عبارت Alignment رفته و از زیر منوی باز شده برای آن گزینه left را انتخاب می کنیم.

24-       اسلاید موجود رامخفی (hide) نمائید.

جواب: از منوی slideshow بر روی گزینه hide slide  کلیک می کنیم.

25-       با استفاده از نماي Slide Master، نوع قلم (font) كادر متني (Text box) تمام اسلايدها را به Tahoma تغيير دهيد.

جواب: ابتدا از منوی View بر روی گزینه Master رفته  و از زیر منوی باز شده برای آن گزینه slide master را انتخاب کرده تا اسلایدها در نمای  Slide Master قرار بگیرند و سپس از منوی Edit بر روی گزینه Select all کلیک کرده تا اسلاید به طور کامل انتخاب شود . سپس از منوی format بر روی font کلیک کرده و از منوی کشوی font  عبارت Tahoma را انتخاب نموده و بعد ok را میزنیم.

26-       با استفاده از Change Case، كليه حروف عبارت موجود در كادر عنوان اسلايد جاري را به حالت بزرگ (upper case) تبديل نمائيد

جواب: ابتدا کلیه حروف موجود در کادر عنوان را انتخاب کرده و بعد از منوی format بر روی گزینه Change Case کلیک می کنیم تا پنجره آن ظاهر شود و بعد از میان گزینه های موجود شما upper case را انتخاب و ok را می زنید.

27-       با استفاده از Slide design، طرح اسلايد موجود را به Ocean.pot تغيير دهيد.

جواب: از منوی format عبارت Slide Design زا انتخاب نموده تا در سمت راست پانل Slide Design ظاهر شود و بعد بر روی یکی یکی از طرحها ماوس را نگا دارید تا نام آن را برای شما نشان دهد در میان این طرحها هر کدام که نام آن Ocean.pot با ماوس انتخاب کرده تا در روی صفحه اعمال شود.

28-       با استفاده از نمونه رنگهاي پس زمينه (Background)، فقط رنگ پس زمينه اسلايد شماره 1 را تغيير دهيد.

جواب: ابتدا اسلاید یک را انتخاب نموده و از منوی format بر روی گزینه background کلیک نمائید تا پنجره ان را برای شما نشان دهد سپس از همین پنجره بر روی یکی از رنگها کلیک کرده و دکمه apply را بزنید تا فقط برای اسلاید یک آن رنگ را به عنوان طرح زمینه قبول کند.

29-       فقط براي اسلايد شماره 1، پس زمینه اي از نوع Texture تنظيم نمائيد.

جواب: ابتدا اسلاید یک را انتخاب نموده و از منوی format بر روی گزینه background کلیک نمائید تا پنجره ان را برای شما نشان دهد سپس از همین پنجره بر روی منوی کشوی کلیک کنید و بعد از منوی باز شده بر روی گزینه fill efectes کلیک نمائید تا پنجره آن اجرا شود و بعد در این پنجره بر روی تب Texture کلیک نمائید تا شکلهای آن را برای شما نشان دهد سپس بر روی یکی از طرحها کلیک کرده و ok را می زنید و بعد apply.

30-       سند را در نماي Note Page قرار دهيد.

جواب: از منوی View بر روی گزینه notes pages کلیک می کنید.

31-       با استفاده از اشکال پیش فرض (AutoShapes) موجود در نوار ابزار Drawing، یک شكل به اسلايد موجود اضافه نمائید.

جواب: اگر در صفحه کاری شما نوارابزار Drawing موجود نباشد شما میتوانید از منوی View و از toolbars گزینه Drawing را انتخاب نمائید تا نوارابزار آن برای شما نشان داده شود و بعد در این نوارابزار بر روی AutoShapes کلیک کنید تا شکلهای مختلفی را برایتان نمایان سازد از این شکلها یکی را با ماوس انتخاب کرده و بر روی محیط کاری خود آن را بگشید یا همان درگ کنید.

32-       رنگ زمینه (Fill Color) مربع رسم شده را به يكي از رنگهاي زرد استاندارد (Standard) تغيير دهيد.

جواب: برای این کار یا می توانید بر روی شکل دوبار کلیک کنی دتا پنجره خصوصیاتش برایتان نمایان شود و یا می توانید بر روی شکل کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه format AutoShapes را انتخاب نمائید تا پنجره اش نمایان شود.سپس در این پنجره در تب color and lines در بخش fill و از منوی کشوی موجود در این بخش می توانید رنگ را انتخاب کرده و بر روی ok کلیک نمائید.

33-       با استفاده از نوار ابزار Drawing، شکل موجود در اسلايد جاري را به حالت سه بعدی (3D Style) در آورید.

جواب: اگر نوار ابزار Drawing نباشد می توانید از منوی Toolbars آن را ظاهر کنید . شکل موجود را انتخاب کرده و از نوارابزار Drawing بر روی شکل مکعب مربع کلیک کنید تا زیرمنوی هایش نمایان شود از این اشکال یکی را برای شکل خود انتخاب نمائید.

34-       شکل موجود در اسلايد جاري را با استفاده از نوار ابزار Drawing به حالت سایه دار (Shadow Style) درآورید.

جواب: اگر نوار ابزار Drawing نباشد می توانید از منوی Toolbars آن را ظاهر کنید . شکل موجود را انتخاب کرده و از نوارابزار Drawing بر روی شکل مربع سایه دار کلیک کنید تا زیرمنوی هایش نمایان شود از این اشکال یکی را برای شکل خود انتخاب نمائید.

35-       پیکان (Arrow) موجود را به گونه اي تغییر دهید كه Begin Style آن بدون جهت (No Arrow) باشد.

جواب: ابتدا پیکان را انتخاب نمائید و بر روی آن دابل کلیک کنیدتا پنجره ای را برای شما نشان دهد . در این پنجره در تب color and lines و در بخش Arrow قسمتی که نوشته شده است End style منوی کشوی را باز کرده و شکل فقط خط را انتخاب نموده و بعد روی ok کلیک می کنیم.

36-       با استفاده از ابزار Word Art در نوار ابزار Drawing، عبارتي را به دلخواه در اسلايد اول درج كنيد.

جواب: قبلا طریقه ظاهر کردن نوارابزار Drawing را گفتیم. البته زمانی استفاده می شود که نوارابزار در صفحه کاری شما مشاهده نشود. جواب سوال: در این نوار ابزار بر روی علامت A کلیک می کنید تا پنجره اش را نمایان سازد و در این قسمت نوع نوشته را انتخاب می نمائید و بعد ok را می زنید و سپس در پنجره بعدی عبارت دلخواه را تایپ کرده و ok را می زنید.

37-       اشکال موجود در اسلايد اول را گروه بندی (grouping) كنید.

جواب: ابتدا این اشکال را با استفاده از پایین نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک ماوس انتخاب می کنید و بعد بر روی یکی از آنها کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده بر روی گزینه  grouping رفته و از زیر منوی ظاهر شده بر روی group کلیک می کنید.

38-       با استفاده از Slide Layout، آرایش اسلاید اول را بصورت متن و نمودار (Titel,text and chart) تنظيم نمائيد.

جواب: از منوی format بر روی Slide layout کلیک کرده تا پانلی در سمت راست صفحه کاری رویت شود و بعد از میان تمام اسلایدها و بر روی یکی یکی از آنها ماوس را نگه داشته تا نام را برای شما نشان دهد هر کدام از آنها که نامش Titel,text and chart بود بر روی آن کلیک می کنید.

39-       با استفاده از منوي Insert، تصويري از مجموعه هنري clip art به اسلايد موجود اضافه (insert) نمائيد.

جواب: از منوی insert بر روی گزینه picture رفته و از زیر منوی ظاهر شده بر روی clip art کلیک کنید تا در سمت راست صفحه کاری پانلی را نمایش دهد در این پانل اگر عکسی مشاهده شد بر روی آن کلیک می کنید تا در صفحه کاری قرار بگیرد و اگر تصویری مشاهده نشد در همان پانل کادر بالایی را اگر در آن نوشته ای باشد پاک می کنید و بر روی دکمه go کلیک کرده تا تمام تصاویر را برایتان بیاورد و بعد روی یکی از آنها کلیک کرده تا تصویر در محیط کاری insert شود.

40-       با استفاده از منوی Insert نموداري از نوع chart به اسلاید موجود اضافه نموده و آن را از حالت انتخاب خارج كنيد.

جواب: از منوی  insert بر روی گزینه chart کلیک کرده تا یک نمودار را در صفحه ظاهر کند و برای خارج کردن ان از حالت انتخاب در قسمت سفید صفحه یک بار کلیک می کنید.

41-       يک نمودار سازماني (Organization Chart) به اسلايد موجود اضافه نمائيد.

جواب: از منوی insert بر روی گزینه picture رفته و از زیر منوی ظاهر شده بر روی Organization Chart کلیک می کنیم تا یک چارت سازمانی را به صفحه اضافه کند.

42-       يك نمودار از نوع Diagram به جز نمودار سازماني (Organization Chart) به اسلايد موجود اضافه (Insert) نمائيد.

جواب: از منوی insert گزینه Diagram را انتخاب نموده و از پنجره ظاهر شده یکی از شکلها را انتخاب و ok می نمائیم.

 

43-       برای هر يك از اسلایدها يك گذار انيميشني (slide Transition) دلخواه با سرعت متوسط (Medium) تنظيم نمائيد.

جواب:ابتدا اسلایدها را تک تک  انتخاب کرده و بعد از منوی slideshow بر روی گزینه Slide transition کلیک کرده تا پانل آن را در سمت راست صفحه کاری نشان دهد و بعد از قسمت Apply to selected slide هر نوع را که می خواهید انتخاب نمائید . بعد در همان پانل در قسمت Modify transition در بخش speed منوی کشوی را باز کرده و Medium را انتخاب کرده و بعد در پایین بر روی apply کلیک کنید.

تذکر: این کار را برای تک تک اسلایدها انجام می دهید.

44-       عبارت Next را بر روي دکمه رسم شده در اسلايد اول تايپ كنيد.

جواب: ابتدا بر روی دکمه کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Add text را انتخاب می نمائیم و سپس عبارت Next را بر روی آن تایپ می کنیم.

45-       برای عبارت موجود در كادر عنوان اسلاید جاری، يك انيميشن (Custom Animation) از نوع Box واقع در مجموعه Entrance تنظيم نمائيد.

جواب: ابتدا آن عبارت در کادر عنوان را انتخاب کرده از منوی slideshow بر روی Custom Animation کلیک کرده تا پانلی در سمت راست برایتان نمایان سازد در این پانل بر روی دکمه Add effected کلیک کرده و از زیر منوی باز شده و از قسمت Entrance بر روی نوع Box کلیک کرده تا بر روی متن انتخابی اعمال شود.

46-     يک دکمه (Action Botton) با نشانه خانه (Home) به اسلايد موجود اضافه نموده و آن را طوري تنظيم كنيد كه به هنگام كليك بر روي آن صدايي بخش شود.

جواب: از منوی slideshow بر روی گزینه Action Botton رفته و از زیر منوی باز شده دکمه ای که شکل خانه بر روی آن است را انتخاب کنید و بعد بر روی صفحه کاری خود ان را درگ نماید(کشیدن).سپس از پنجره ظاهر شده(گاهی اوقات ممکن است این پنجره ظاهر نشود برای ظاهر کردن آن بر روی دکمه کلیک راست کرده و گزینه( Action setting) را انتخاب می نمائید.سپس در این پنجره تیک عبارت Play sound را می زنید تا کادر آن فعال گردد. در این کادر یک صدایی را انتخاب نموده و بر روی ok کلیک نمائید.

47-     با استفاده از منوي Format، حالت حروف (Change Case) عبارت موجود در عنوان اسلايد جاري را به گونه اي تنظيم نمائيد كه حرف اول هر كلمه به صورت بزرگ و بقيه حروف كلمه به صورت كوچك (Title Case) نمايش داده شوند.

جواب: ابتدا کلیه حروف موجود در کادر عنوان را انتخاب کرده و بعد از منوی format بر روی گزینه Change Case کلیک می کنیم تا پنجره آن ظاهر شود و بعد از میان گزینه های موجود شما Title Case را انتخاب و ok را می زنید

48-       عبارت Word Art موجود در اسلايد جاري را سه بعدی (3D Style)  نمائيد.

جواب: ابتدا Word Art را با ماوس انتخاب کرده و از نوارابزار Drawing بر روی مکعب مربع کلیک می کنیم تا شکلهای آن ظاهر شود و از میان یکی از شکلها یکی را به اختیار انتخاب می نمائیم.

49-       عبارت ICDL QUIZ:POWERPOINT را به حالت توپر (Bold) در آورید.

جواب: ابتدا متن را انتخاب کرده و بعد از منویformat  گزینه font را انتخاب نموده و بعد از بخش font style عبارت bold  را انتخاب و بر روی ok کلیک می کنیم.

50-       اسلایدهای شماره 6-3 سند موجود را با موضوع "Print What" نمای Outline View چاپ (Print) نمائید.

جواب: از منوی file بر روی print کلیک می کنیم تا پنجره اش اجرا شود و بعد در قسمت print range و تیک عبارت slide را می زنیم تا فعال گرددو بعد دوعد 6-3 را به همان شکل در آن کادر وارد می کنیم سپس در پایین در قسمت Print What منوی کشوی را باز کرده و عبارت Outline View ر انتخاب کرده بعد بر روی ok کلیک می کنید.

51-       اسلاید موجود را در نمای پیش نمایش چاپ (print preview) قرار دهید.

جواب: از منوی File بر روی عبارت print preview کلیک می کنید.

52-       تنها براي اسلايد شماره 3 يك پاصفحه با عبارت Footer تنظيم نمائيد.

جواب: ابتدا اسلاید 3 را انتخاب نموده و از منوی view بر روی Header and footer کلیک نمائید و در پنجره ظاهر شده در قسمت footer یک عبارت را نوشته و بر روی Apply کلیک می نمائید.

53-       در اسلايد شماره 3 جدولي با يک ستون (Column) و 5 سطر (Row) رسم نمائيد.

جواب: ابتدا اسلاید 3 را انتخاب کرده و از منوی insert برtable کلیک کنید تا پنجره آن باز شود سپس در کادر columns مقدار ستون را وارد کرده و در کادر Rows مقدار سطر را وارد کرده و ok را می زنیم.

54-       سند را در نمای صفحه نوشته ها (handout master) قرار دهید.

جواب: از منوی View بر روی master رفته و از زیر منوی باز شده عبارت handout master زا انتخاب نمائید.

55-       اسلایدها را شماره گذاری (Slide Number) نمایید.

جواب: از منوی insert بر روی slide number کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود وبعد در این پنجره تیک slide number را زده و بر روی دکمه Apply All کلیک می کنیم.

56-     براي اسلايد جاري يك گذار انيميشني (Slide transition) با صداي Bomb تنظيم شده است؛ اين گذار را به گونه اي تغيير دهيد كه گذار بدون صدا اجرا شود.

جواب:ابتدا اسلاید جاری را انتخاب کرده و بعد از منوی slideshow بر روی گزینه Slide transition کلیک کرده تا پانل آن را در سمت راست صفحه کاری نشان دهد و بعد از قسمت Apply to selected slide نوع مورد نظر را پیدا کرده و انتخاب نمائید . بعد در همان پانل در قسمت Modify transition در بخش Sound منوی کشوی را باز کرده و Bomb را انتخاب کرده و بعد در پایین بر روی apply کلیک کنید.

57-     رنگ پس زمینه (Background) تمامي اسلایدهای موجود را به صورت يكجا (Apply to All) به يكي از رنگهاي زرد استاندارد (Standard) تغيير دهيد.

جواب: برای این کار از منوی format گزینه background را انتخاب نموده و از پنجره ظاهر شده بر روی منوی کشوی آن کلیک نمائید تا لیست رنگ ها را به شما نشان دهد اگر در بین رنگها ، رنگ زرد را مشاهده نکردید می توانید بر روی گزینه More color کلیک کرده تا تمامی رنگها را نشان دهد.بر روی یکی از رنگهای زرد کلیک کرده و ok را بزنید  و سپس بر روی Apply all کلیک کنید.

58- براي اسلايد شماره 1، يك گذار انيميشني (Slide Transition) به صورت دلخواه تنظيم نمائيد به طوريكه به صورت اتوماتيك (Automatically After) اجرا شود.

 جواب:ابتدا اسلاید اول را انتخاب کرده و بعد از منوی slideshow بر روی گزینه Slide transition کلیک کرده تا پانل آن را در سمت راست صفحه کاری نشان دهد و بعد از قسمت Apply to selected slide نوع دلخواه را پیدا کرده و انتخاب نمائید . بعد در همان پانل در قسمت Advance slide تیک عبارت Automatically After را زده و تیک on mouse click را بر می دارید.

58-       با استفاده از منوی view جهت قرار گرفتن اجزاي موجود در صفحه را از سمت راست به چپ (right to left) تنظیم نمائید.

جواب: از منوی View بر روی گزینه View Direction رفته و از زیر منوی باز شده عبارت right to left را انتخاب می نمائیم.

59-       دستیار راهنماي Office يا به اصطلاح  Help Assistant را نمایش (Show) دهید.

جواب: از منوی Help بر روی گزینه show the Help Assistant کلیک می کنید.

60-       عبارت موجود در كادر متني اسلاید پنجم را در همين كادر از اسلايد دوم كپي (copy) كنيد.

جواب: ابتدا عبارت موجود در کادر متنی اسلاید پنجم را انتخاب کرده و از منوی Edit گزینه copy را انتخاب می نمائیم و سپس در اسلاید دو کلیک کرده و از منوی Edit بر روی Paste کلیک می کنیم.

61-       اسلاید اول را به انتهای اسلایدها منتقل (Cut) نمائید.

جواب: ابتدا از میان اسلایدها که به ترتیب قرار گرفته اند بر روی اسلاید اول کلیک راست و گزینه Cut را انتخاب نموده و در اخر اسلایدها کلیک کرده و گزینه Paste را از منوی edit می زنیم.

62-       یک خط راست (line) به اسلاید موجود اضافه نموده و آن را 20 درجه(Rotation) بچرخانید.

جواب: ابتدا از نوارابزارDrawing خط را انتخاب کرده و بر روی صفحه کاری آن را درگ می کنیم تا یک خط در محیط کاری ما کشیده شود وسپس بر روی این خط دابل کلیک کرده تا پنجره ای را برایتان نمایش دهد.در این پنحره در تب size کلیک کنید تا محتویات آن نمایش یابد. و بعد در قسمت Rotation عدد 20 را وارد نمائید و بعد بر روی ok کلیک نمائید.

63-       با استفاده از نوار ابزار Drawing، يك شكل دلخواه از Autoshape هاي موجود رسم نموده و آن را 120 درجه (Rotation) بچرخانید.

جواب: ابتدا از نوارابزارDrawing شکلی را از auto shape  انتخاب کرده و بر روی صفحه کاری آن را درگ می کنیم وسپس بر روی این شکل دابل کلیک کرده تا پنجره ای را برایتان نمایش دهد.در این پنحره در تب size کلیک کنید تا محتویات آن نمایش یابد. و بعد در قسمت Rotation عدد 120 را وارد نمائید و بعد بر روی ok کلیک نمائید.

64-       یک خط با ضخامت 0.5pt در اسلاید جاري رسم نمائید.

جواب: ابتدا خط را رسم نموده(از نوار ابزار Drawing) بعد بر روی آن دابل کلیک کرده تا پنجره ای باز شود سپس بر روی تب color and lines در قسمت weight عدد 0.5 را وارد می نمائیم و بعد روی ok کلیک می کنیم.

65-       با استفاده از تنظيمات page setup خروجي اسلايد را به صورت اسلايدهاي 35mm تنظيم نمائيد.

جواب: از منوی File بر روی گزینه page setup کلیک کرده تا پنجره آن اجرا شود سپس از قسمت slides sizes for منوی کشوی را باز کرده و عبارت 35mm را انتخاب نموده و بعد روی ok کلیک می کنیم.

66-     اندازه اسلاید جاري را با استفاده از تنظيمات Page Setup به گونه اي تغير دهيد كه براي نمايش در صفحه Screen مناسب باشد.(on screen show)

جواب: از منوی File بر روی گزینه page setup کلیک کرده تا پنجره آن اجرا شود سپس از قسمت slides sizes for منوی کشوی را باز کرده و عبارت on screen show را انتخاب نموده و بعد روی ok کلیک می کنیم.

67-       با استفاده از تنظيمات كاغذ (Page Setup)، اندازه اسلايد خروجی را به A4 تغيير دهيد.

جواب: از منوی File بر روی گزینه page setup کلیک کرده تا پنجره آن اجرا شود سپس از قسمت slides sizes for منوی کشوی را باز کرده و عبارت A4 را انتخاب نموده و بعد روی ok کلیک می کنیم.

68-       با استفاده از تنظيمات Page Setup، سند موجود را به گونه اي تنظيم نمائيد كه شماره گذاري اسلايد ها از 20 شروع شود.

جواب: از منوی File بر روی گزینه page setup کلیک کرده تا پنجره آن اجرا شود سپس عدد 20 را در قسمت number slides from وارد می نمائید. و بعد روی ok کلیک می کنید.

69-       عبارت icdl را به عنوان پاصفحه (Footer) براي تمامی اسلایدها تنظيم نمائيد.

جواب: از منوی view بر روی گزینه header and footer کلیک کرده تا پنجره آن باز شود سپس در قسمت footer عبارت icdl را وارد نموده سپس بر روی دکمه Apply all کلیک می نمائیم.

70-     در اسلاید سوم یک دکمه عملياتي (Action button) رسم نموده و آن را طوري تنظيم نمائيد كه با اشاره به اين دكمه(MouseOver)، در نماي Slide Show، اسلايد هشتم نمايش داده شود

جواب: ابتدا از منوی slide show بر روی Action button رفته و از زیر منوی باز شده یکی از دکمه ها را انتخاب نموده و در روی صفحه آن را می کشیم.اگر پنجره مربوط به آن را نیاورد بر روی دکمه عملیاتی کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Action setting ر انتخاب نموده تا پنجره آن باز شود و بعد بر روی تب MouseOver کلیک می کنید تا محتویات آن برای شما ظاهر شود و سپس از قسمت Action on mouseover تیک بخش Hyperlink to را می زنید تا کادر پایین آن فعال گردد. این کادر را باز کرده و گزینه Slide را انتخاب کرده سپس ار پنجره ظاهر شده  اسلاید 8 را انتخاب و ok را میزنیم و در پنجره بعدی نیز ok را می زنیم.

71-       در اسلايد موجود يك خط (Line) از نوع خط چين بلند (Long Dash) رسم نمائید.

جواب: ابتدا از طریق نوارابزار Drawing یک خطی را کشیده بعد روی آن دابل کلیک کرده تا پنجره اش باز شود سپس از قسمت line بر روی منوی کشوی Dashed کلیک کرده تا لیست خط ها را نمایش دهد بعد بر روی تک تک آنها ماوس را نگه داشته تا نام آن را در زیرش نشان دهد.نام هرکدام که Long Dash بود انتخاب کرده و ok را می زنید.

72-     رنگ فونت (Font Color) عبارت موجود در عنوان (titel) اسلاید جاری را با استفاده از رنگهای استاندارد (Standard)، به زرد (Yellow) تغيير دهيد.

جواب: ابتدا عبارت موجود در عنوان (titel) اسلاید جاری را انتخاب کرده و بعد از منوی format بر روی گزینه font کلیک کنید سپس از قسمت color منوی کشوی را باز کرده و رنگ زرد را انتخاب کنید اگر این رنگ در لیست نشان داده نشود می توانید در روی More color کلیک کنید ویکی از رنگهای زرد را انتخاب کنید و در پایان بر روی ok و بعد روی Apply کلیک کنید.

73-       يك دكمه عملياتي (Action Button) دلخواه در اسلاید موجود اضافه نموده و Mouse Click آن را بر روي Next Slide‌ تنظيم نمائيد.

جواب: ابتدا بر روی دکمه عملیاتی کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Action setting ر انتخاب نموده تا پنجره آن باز شود و بعد بر روی تب Mouse Click کلیک می کنید تا محتویات آن برای شما ظاهر شود و سپس از قسمت Action on mouse Click تیک بخش Hyperlink to را می زنید تا کادر پایین آن فعال گردد. این کادر را باز کرده و گزینه Next Slide‌ را انتخاب کرده و بعد ok را می زنید.

74-       در نمای Slide Sorter، محل قرار گرفتن اسلايدهاي دوم و چهارم را با يكديگر جابجا كنيد.

جواب: ابتدا از منوی View بر روی Slide Sorter کلیک کنید تا اسلایدها در نمای Slide Sorter قرار بگیرند و بعد اسلاید دو را با ماوس گرفته در حالی که کلیک ماوس پایین است آن را کشیده و در آخر اسلاید 4 آن را رها کنید در این صورت جای دو اسلاید تغییر می کند.

75-       بین اسلایدهاي دوم و سوم یک اسلاید جديد (New Slide) اضافه نمائيد.

      جواب: ابتدا بین اسلاید دوم و سوم کلیک کرده و بعد در از منوی Insert گزینه new slide را می زنید.

76-       براي تصوير موجود در اسلايد اول يك انيميشن (Costum Animation) از نوع Fly in تنظيم نمائيد.

جواب: ابتدا آن تصویر را انتخاب کرده از منوی slideshow بر روی Custom Animation کلیک کرده تا پانلی در سمت راست برایتان نمایان سازد در این پانل بر روی دکمه Add effected کلیک کرده و از زیر منوی باز شده و از قسمت Entrance بر روی نوع Fly in کلیک کرده تا بر روی متن انتخابی اعمال شود.

77-       با استفاده از تنظيمات كاغذ (Page Setup)، جهت اسلايد را به صورت عمودي (Portrait) تنظيم نمائيد.

جواب: از منوی File بر روی عبارت page setup کلیک کرده تا پنجره اش ظاهر شود و بهد در قسمت Orientation  تیک عبارت Portrait را زده و ok می کنیم.

78-       با استفاده از تنظيمات كاغذ (Page Setup)، جهت اسلايد را به صورت افقی (Landscape) تنظيم نمائيد.

جواب: از منوی File بر روی عبارت page setup کلیک کرده تا پنجره اش ظاهر شود و بهد در قسمت Orientation  تیک عبارت Landscape را زده و ok می کنیم.

79-       با استفاده از نماي Slide Master، رنگ فونت كادر عنوان كليه اسلايد ها را به سبز پر رنگ تغییر دهید.

جواب: ابتدا از منوی View بر روی گزینه Master رفته  و از زیر منوی باز شده برای آن گزینه slide master را انتخاب کرده تا اسلایدها در نمای  Slide Master قرار بگیرند و سپس از منوی Edit بر روی گزینه Select all کلیک کرده تا اسلاید به طور کامل انتخاب شود . سپس از منوی format بر روی font کلیک کرده و از منوی کشوی color  رنگ سبز را انتخاب نموده و بعد ok را میزنیم

80-       نوارابزار های Standard و Formatting را از حالت شناور خارج نموده و در دو خط جدا گانه نمایش دهید.

جواب: جهت خارج نمودن نوارها از حالت شناور بر روی نوار عنوان آنها دابل کلیک کرده تا از حالت شناور خارج شوند بعد از این کار خود انها به صورت جداگانه نمایش داده می شوند.

81-       Slide Master را به گونه اي تنظيم نمائيد كه در تمام اسلايد ها يك خط افقي رسم شود.

جواب: ابتدا از منوی View بر روی گزینه Master رفته  و از زیر منوی باز شده برای آن گزینه slide master را انتخاب کرده تا اسلایدها در نمای  Slide Master قرار بگیرند و سپس از نوارابزار Drawing یک خط در اسلاید بکشید.

82-       كادر عنوان كليه اسلايد ها بالت گذاري شده است؛‌ با استفاده از Slide Master نوع بالت كادر عنوان تمامي اسلايدها را به مربع توپر تغییر دهید.

جواب: ابتدا از منوی View بر روی گزینه Master رفته  و از زیر منوی باز شده برای آن گزینه slide master را انتخاب کرده تا اسلایدها در نمای  Slide Master قرار بگیرند و سپس در کادر عنوان بالت را انتخاب کرده و از منوی format روی گزینه bullet and numbring کلیک نمائید و از پنجره باز شده مربع توپر را انتخاب نموده و ok را بزنید.

83-       با استفاده از نماي Slide Master، رنگ بالت عنوان تمام اسلايدها را به آبی پر رنگ تغيير دهيد.

جواب: ابتدا از منوی View بر روی گزینه Master رفته  و از زیر منوی باز شده برای آن گزینه slide master را انتخاب کرده تا اسلایدها در نمای  Slide Master قرار بگیرند و سپس در کادر عنوان بالت را انتخاب کرده و از منوی format روی گزینه bullet and numbring کلیک نمائید و از پنجره باز شده و از قسمت پایین منوی کشوی color را باز کرده و آبی پر رنگ را انتخاب می نمائید. و ok را بزنید.

84-       براي تصوير موجود در اسلايد فوق به كمك ابزار مناسب در نوار ابزار Drawing، سايه "Shadow Style1" تنظيم کنيد.

جواب: ابتدا تصویر را انتخاب کرده و از نوارابزار Drawing بر روی مربع سایه دار کلیک کرده تا لیست اشکال آن نمایش داده شود.سپس از این لیست ماوس را بر روی تک تک آنها نگه داشته نام هر کدام که Shadow Style1 بود را انتخاب می کنیم.

85-       با استفاده از تنظيمات page setup، اندازه اسلاید خروجي (Slides Sized for) را به overhead تغییر دهيد.

جواب: از منوی file بر روی page setup کلیک کنید و بعد از قسمت Slides Sized for عنوان overhead را انتخاب کرده و ok را بزنید.

86-       با استفاده از تنظيمات كاغذ (Page Setup)،‌ اندازه صفحه (Slides Sized For) را بر روی Banner تنظیم نمائيد.

جواب: از منوی file بر روی page setup کلیک کنید و بعد از قسمت Slides Sized for عنوان Banner را انتخاب کرده و ok را بزنید.

87-       عبارت نوشته شده در Word Art موجود در اسلايد اول را به حالت مورب (Italic) در آورید.

جواب: در اسلاید اول بر روی Word Art دابل کلیک کرده تا پنجره ای را برای شما نمایان سازد در این پنجره بر روی علامت B کلیک کنید و بعد ok را بزنید.

88-       نوع قلم (Font) عبارت نوشته شده در Word Art موجود در اسلايد اول را به Verdana تغییر دهید.

جواب: در اسلاید اول بر روی Word Art دابل کلیک کرده تا پنجره ای را برای شما نمایان سازد در این پنجره بر روی منوی کشوی font کلیک کرده و از میان تمام نامها ، نام Verdana را پیدا کرده و ok  را می زنیم.

89-       دكمه End را طوري تنظيم نمائيد که با کليک بر روي آن در نماي Slide Show، نمايش به پايان رسد.(End Show)

جواب: ابتدا بر روی دکمه عملیاتی کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Action setting ر انتخاب نموده تا پنجره آن باز شود و بعد بر روی تب Mouse click کلیک می کنید تا محتویات آن برای شما ظاهر شود و سپس از قسمت Action on mouse click تیک بخش Hyperlink to را می زنید تا کادر پایین آن فعال گردد. این کادر را باز کرده و گزینه  end  را انتخاب کرده و بعد ok را می زنید.

90-       شكل موجود در اسلايد سوم را به گونه اي تنظيم كنيد كه در نماي Slide Show با اشاره ماوس به آن (Mouse Over)، اسلايد هشتم نمايش داده شود.

جواب: جواب: ابتدا بر روی شکل کلیک راست کرده و از منوی ظاهر شده گزینه Action setting ر انتخاب نموده تا پنجره آن باز شود و بعد بر روی تب Mouse over کلیک می کنید تا محتویات آن برای شما ظاهر شود و سپس از قسمت Action on mouse over تیک بخش Hyperlink to را می زنید تا کادر پایین آن فعال گردد. این کادر را باز کرده و گزینه  slide  را انتخاب کرده سپس از پنجره باز شده بر روی اسلاید 8 کلیکک کرده و بعد ok را می زنید و نیز در پنجره بعدی نیز ok را می زنید.

91-     سرعت جلوه نمایشی (custom Animation) تنظيم شده براي عنوان اسلايد اول را بر روی خیلی کم (very slow) قرار دهید. (تا اتمام نمایش صبر نمائید)

جواب: در این سوال در قسمت عنوان اسلاید اول کلیک کرده و سپس در پانل سمت راست در قسمت modify در بخش speed از منوی کشوی عبارت very slow را انتخاب می کنید .اگر پانل در سمت راست نباشد میتوانید از منوی Slide show بر روی custom Animation کلیک کنید تا پانل را برای شما ظاهر سازد.

92-     با استفاده از Custom Animation، جلوه نمايشي تعريف شده براي عنوان اسلايد اول را به گونه اي تنظيم نمائيد كه 3 مرتبه تكرار شود.(تا اتمام نمایش صبر كنيد)

جواب: ابتدا عنوان اسلايد اول را انتخاب کرده و از پانل سمت راست بر روی نام Effecte داده شده کلیک راست کرده و از منوی باز شده بر روی گزینه timing کلیک کرده تا پنجره آن به نمایش درآید.در این پنجره مقدار Repeat را برابر 3 قرار می دهیم و بعد ok را می زنیم.

93-     جلوه نمايشي (Custom Animation) تنظيم شده براي عنوان اسلايد اول را به گونه اي تغيير دهيد كه بعد از اجراي انيميشن قبلي به طور اتوماتيك (After Previous) اجرا شود. (تا اتمام نمايش صبر كنيد)

جواب: ابتدا عنوان اسلايد اول را انتخاب کرده و از پانل سمت راست بر روی نام Effecte داده شده کلیک راست کرده و از منوی باز شده بر روی گزینه timing کلیک کرده تا پنجره آن به نمایش درآید.در این پنجره منوی کشوی بخش start را باز کرده و از آنجا عبارت After Previous را انتخاب نموده و ok را می زنیم.

94-     براي عنوان اسلايد اول يك جلوه نمايشي Custom Animation تنظيم شده است آن را طوري تنظيم كنيد كه 5 ثانيه با تاخير (Delay) اجرا شود. (تا اتمام نمايش صبر كنيد)

جواب: ابتدا عنوان اسلايد اول را انتخاب کرده و از پانل سمت راست بر روی نام Effecte داده شده کلیک راست کرده و از منوی باز شده بر روی گزینه timing کلیک کرده تا پنجره آن به نمایش درآید.در این پنجره مقدار Delay را برابر 5 قرار می دهیم و بعد ok را می زنیم.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1390ساعت 12:58  توسط علی اوسط حضرتی 

 
آموزش
آموزش
<-PostDate->
<-PostTitle-> ... |
<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->